Koaksiaali rakennussarjan jakosuodinlevy kolvattuna.