Vs: Vs: Putki direct box?

#85418
Sissi A3
Jäsen

Lainaus
Toiseksi hilan ja katodin jännitettä ei ole sidottu mihinkään.

Siis fetin vai ?

FETin drain-jännite, joka riippuu fetin ja putken virtojen suhteesta. Tasapainotilanteessa jännitteen määrittää fetin drain-source-vastus. Mielestäni triodien hiloilla olevat vastukset pitäisi kytkeä joko suoraan tai jonkin sopivan jännitereferenssin (vastusjako anodin syöttöjännitteestä) kautta maihin eikä fetin drainille. Tällöin vahvistimen tuloimpedanssi olisi vakio ja toinen biasointi tarpeeton.

Edit
Tarkistin, että putkella ECC99 18 mA:lla hilavastukset voi kytkeä suoraan maihin.