Vs: Vs: Putki direct box?

#85415
Sissi A3
Jäsen

Mitä ajattelette tällaisesta ?

Tuossa muodossa toimintapiste on epämääräinen. Tarvitaanko kahta biasointia, jotka pitää sovittaa keskenään. Toiseksi hilan ja katodin jännitettä ei ole sidottu mihinkään. Hila-katodijännitteen määrää vakiovirtageneraattorin sisävastus. Vastuksella tilanne on hallittu.

Olen hiukan ihmetellyt keskustelussa esille tullutta ideaa hajautetusta saundin rakentamisesta, jossa jokaista astetta käytetään lopullisen saundin synnyttämiseen. Mielestäni tästä syntyy korttitalo, joka ei ole hallittavissa. Eikö olisi mahdollista muokata saundi keskitetysti, jolloin ei myöskään pitäisi olla ongelmia äänen jälkimuokkauksen kanssa. Tässäkin tapauksessa suurimmat saundiin vaikuttavat sähköiset komponentit olisivat edelleen mikrofoni ja kaiutin. Digitaalitekniikalla keskitetty saundin muokkaus olisi mahdollista tehdä hertsi hertsiltä ja harmooninen harmooniselta. Voisiko joku valistaa ymmärtämätöntä.