Vs: Vs: Boosteri LTP:hen

#87269
Sissi A3
Jäsen

Mutta jos häntävastus olisi ääretön, niin eikö ulostulo olisi nolla?

Jos perinteiseen triodikytkentään lisätään häntävastus, niin sen arvoa suurentamalla ulostulo pienenee. Miksi vaiheenkääntäjä olisi erilainen? Eikö häntävastus vähennä putken yli olevaa jännitettä (gridin ja katodi vastuksen 'maareferenssiä' nostetaan) ja samalla myös ulostuloa?

Tässä on ajatusvirhe. Differentiaaliparia ei voi tarkastella vain yhden putken kannalta. Differentiaaliparissa “häntävastus” toimii enemmän tai vähemmän täydellisenä vakiovirtageneraattorina. Ääretön vastus toimii ideaalisena vakiovirtageneraattorina (ei kannata miettiä vastuksen yli jäävää jännitettä, mikä on tässä tapauksessa ääretö) ja vahvistus on maksimissaan. Ohjaamattomassa tilanteessa vakiovirta jakaantuu tasan kummankin putken välillä. Tuotaessa toiselle putkelle ohjaus muuttu tämän putken läpi menevä virta. Tämä pakottaa toisen putken virran muuttumaan samalla määrällä mutta vastakkaismerkkisenä niin että kokonaisvirta säilyy ennallaan.

Yhteiskatodikytketyn vahvistinasteen vahvistus “häntävastuksella” on anodivastuksen suhde häntävastukseen, jota suhdetta sotkee putken vahvistuskerroin. Teoreettisesti tarkasteltuna yhteiskatodikytketyn asteen avoimen silmukan vahvistus on vastuksien suhde, jota pienentää putken sisäinen vastakytkentä.

Olen käyttänyt vakiovirtageneraattorina putkea EF86, jonka sisävastus on käyttämässäni toimintapisteessä n. 5 Mohm. Tämä on suurin sisävastus, jonka olen löytänyt verrattuna muihin yleisiin pienmerkki pentodeihin. Jollakin puolijohde vakiovirtageneraattorilla saattaisi saada vielä suuremman sisävastuksen.